Female designer cutting paper with scalpel in creative studio

Andere technieken

Om andere soorten activiteiten te doen, vooral op het gebied van collages en knutselvoorwerpen, kunt u overwegen voortdurend kranten en tijdschriften te verzamelen en andere materialen die gerecycleerd kunnen worden. Hiertoe behoren wc-papierrollen, eierdozen, kartonnen dozen, enz. U kunt zelfs de patiënt bij dit recycleproces betrekken als hij dat wil.

Een expressief gezicht

Duur:

30 minuten

Doelstellingen:

Verbetering van zelfbewustzijn en expressie door uit te gaan van de relatie met het beeld.

Materialen:

 • Kleefstof
 • Schaar
 • Tijdschriften en kranten
 • Kartonnen vel

Instructies:

 1. De instructie is eenvoudig: de patiënt moet de verschillende delen van een gezicht uit tijdschriften en kranten knippen: Ogen, mond, haar, enz.
 2. Hij tekent een gezichtspatroon op het kartonnen vel en lijmt er dan de verschillende onderdelen op.
 3. Het werk is de basis voor een gesprek over de relatie tot beeld en verschijning op basis van vragen als deze:
  • Welk beeld heeft u van uzelf?
  • Vindt u uw uiterlijk mooi, accepteert u zichzelf? Zo niet, waarom niet?
  • Beïnvloedt uw zelfbeeld uw stemming?

Variatie – U kunt ook overwegen deze workshop te doen met een hele persoon, niet alleen een gezicht, om aan lichaamskenmerken te werken.

Dialoogvoorbeeld:

Welk beeld roept deze figuur bij u op? Wat valt u het eerst op?

Zijn ogen zijn enorm, dat was mijn keuze! Afgezien daarvan vind ik hem best grappig.

Zou u zeggen dat hij er goed uitziet?

Ik zou niet zeggen dat hij lelijk…. is hij is grappig.

Welk beeld heeft u van zichzelf?

Het is een mooie foto, maar het kan me niet echt schelen. Het is niet echt zo belangrijk voor me, het is niet echt een prioriteit in mijn leven.

Maar u accepteert uzelf, nietwaar?

Ja, ik vind het niet erg te zijn zoals ik ben. Maar als ik er beter uit kon zien, had ik het ook niet erg gevonden….

Gelooft u dat schoonheid uitwendig moet zijn? U zei over uw figuur dat hij niet lelijk was, maar ook niet mooi, maar eerder grappig. Wat verwacht u van de mensen om u heen?

Inderdaad niets… Ik vraag van hen niet dat ze tot in de puntjes mooi zijn, maar wel dat ze prettig in de omgang zijn! Misschien ben ik te hard voor mezelf en het beeld dat ik wil uitdragen….

Collage – Stofresten

Duur:

30 minuten

Doelstelling:

Oplossingen voor problemen en beslissingen ontwikkelen die tot autonomie leiden.

 Materialen:

 • Schaar
 • Kleefstof
 • Diverse stukken stof

Instructies:

 1.  Geef de patiënt de verschillende stukken stof en leg het principe van collage uit.
 2. Hij kan kiezen of hij een abstracte collage wil maken met de kleuren die hij mooi vindt, of dat hij iets specifieks wil uitbeelden. Bijvoorbeeld, een figuur, een dier, een landschap, enz.
 3. Laat hem zijn eigen werk ontwerpen.
 4. U kunt dan de keuzes die hij maakte bespreken door hem te vragen: Waarom deze stof of kleur? U kunt ook praten over de keuzes die hij maakte en wat ze betekenen.

Gevoeld in al zijn vormen

Duur:

30 minuten

Doelstelling:

Problemen oplossen, zelfvertrouwen, zelfbeeld.

Materialen:

 • Vilt in verschillende kleuren
 • Schaar
 • Kleefstof
 • Kartonnen vel

Instructies:

 1. Afhankelijk van de handigheid van de patiënt vraagt u hem vormen uit het vilt te knippen: vierkant, rond, bloemen, lichaamsdelen…. Of knip deze vormen van tevoren zelf uit.
 2. Vraag de patiënt deze vormen op een kartonnen doos te leggen om een bepaalde vorm of patroon samen te stellen.
 3. Bespreek na afloop de keuzes die u gemaakt hebt: Waarom koos u deze vorm? Waarom deze kleurkeuze? Wat is het verband tussen deze keuzes en uw persoonlijkheid? Was het gemakkelijk om een beeld te maken van andere vormen?

Woordenkracht

Duur:

30 minuten

Doelstelling:

Expressie, communicatie, werken aan emoties en stemmings

Materialen:

 • Tijdschriften en kranten
 • Kleefstof
 • Schaar
 • Kartonnen vel
 • Viltstiften en potloden

Instructies:

 1. Voer een gesprek over de emoties die de patiënt het meest beroeren: Boosheid, zorgen, liefde, angst, geluk, enz. Beslis over een of twee van deze hoofdemoties.
 2. De patiënt moet uit de knipsels van kranten en tijdschriften woorden knippen die hem aan dit gevoel doen denken. Hij kiest een paar woorden om op het blad te plakken.
 3. Dan kan hij elk van de woorden vormen zoals hij wil.
 4. Het gesprek kan draaien om de woorden die gekozen worden om die emotie uit te drukken.

Collage in de groep

Duur:

1 uur

Doelstelling:

Werk aan groepscohesie. U openstellen voor anderen en hen leren kennen. Bestrijding van isolement. Socialisatie en communicatie.

 Materialen:

 • Papier
 • Kranten en tijdschriften
 • Scharen, lijmen

Instructies:

 1. Afhankelijk van de grootte van uw groep verdeelt u die in subgroepen van elk 2 of 3 personen.
 2. Binnen de subgroepen moet iedereen zich kort voorstellen: Doelen, verleden, hobby’s, enz. afhankelijk van de kwaliteiten die ze willen benadrukken.
 3. Nadat iedereen zich voorgesteld heeft, moet elke deelnemer voorwerpen uit de kranten en tijdschriften knippen die hem aan een ander lid van de groep doen denken, zoals diens hobby’s, persoonlijkheid, enz.
 4. Hij maakt dan een collage met deze voorwerpen.
 5. Aan het eind van de sessie moet elke deelnemer raden welk lid van de groep op elke collage staat afgebeeld. Dan bespreken ze het met de anderen.

Maak uw logo

Duur:

1 uur

Doelstelling:

Uiterlijk, imago, zelfvertrouwen.

Materialen:

 • Papier
 • Viltstiften, potloden, stiften, verf.

Instructies:

 1. Begin uw sessie met een gesprek over het logo. Bijvoorbeeld: Wat is een logo? Hoe symboliseert het de werkelijkheid? Hoe brengt het een boodschap over? U kunt de patiënten voorbeelden laten zien van beroemde logo’s.
 2. Help uw patiënt om met het beschikbare materiaal zijn logo te ontwerpen: een schematische voorstelling van zijn persoonlijkheid.
 3. Op basis van deze vraag kunt u dan een gesprek beginnen: Hoe zie u uzelf en hoe denkt u dat anderen u zien?

Krant

Duur:

1 uur

Doelstelling:

Abstract denken. Problemen oplossen.

Materialen:

 • Schaar
 • Kleefstof
 • Kranten
 • Markeerstift
 • Verf, stiften
 • Rubberband of draad

Instructies:

 1. Elke deelnemer neemt 10 vellen krantenpapier en stapelt ze op elkaar: hoe meer vellen, hoe stabieler de constructie. Dan rolt hij ze op tot een zy-lindrische vorm en zet ze vast met ijzerdraad of elastiekjes.
 2. Met een schaar moet de patiënt het bovenste deel van de cilinder in kleine reepjes knippen. Dit stelt het haar van onze pop voor.
 3. Vouw dan deze kleine stroken op en teken er met potloden het gezicht van de pop onder.
 4. Daarna kan de patiënt zijn pop naar eigen goeddunken versieren. Dit kan dienen als basis voor het uiten van problemen en emoties.

Variatie – U kunt dit soort poppen van verschillende materialen maken, zoals melkpakken of wc-papierrollen.

Geluidmasken

Duur:

1 of 2 zittingen

Doelstelling:

Bezigheid met het materiaal en motorische vaardigheden.

Materialen:

 • Geluid
 • Modelleringshulpmiddelen
 • Aangepaste verf en penselen

Instructies:

 1. Begin de sessie met een gesprek over gevoelens: Wat voelt de patiënt het meest? Of wat is het gevoel dat hem het meest stoort?
 2. Nadat u over deze emotie gesproken hebt, stelt u uw patiënt voor om een kleimasker te maken dat dit gevoel voorstelt. Het masker kan dan beschilderd en versierd worden. Als het lukt, kan de patiënt het zelfs dragen om de emotie te uiten en te bewaren.