Feeling free during therapy

Dans en beweging

Deze twee activiteiten vormen een subdiscipline van de kunstzinnige therapie en worden altijd in groepsverband beoefend. Het basisidee van deze vorm van therapie is dat de geest onafscheidelijk is van het lichaam.

Door met beweging te werken, werkt men ook aan neurologische functies. Danstherapie houdt zich bezig met twee basisaspecten: Zelfexpressie en relatie met anderen.

Dansen in een groep, ook al bent u gescheiden van de anderen, vereist een noodzakelijke aanvaarding van uw eigen persoon, uw eigen lichaam en uw eigen identiteit. Men zit niet in een klas. Het gaat erom je vrij te bewegen zonder angst voor de blik van anderen. Het is ook een uitstekende therapie om aan het geheugen te werken, dat vooral lichamelijk is. Een workshop danstherapie doorloopt gewoonlijk verschillende fasen, waaronder:

 • Een warming-up die u in staat stelt u bewust te zijn van elk deel van uw lichaam.
 • Ontspannings- en bewegingsspelletjes. Bijvoorbeeld, de groep wordt gevraagd vormen in de ruimte te vormen.
 • Geïmproviseerde dansspelletjes.
 • Dansspelletjes met meer specifieke aanwijzingen, vooral over speciale thema’s.

Of we nu te maken hebben met kunstzinnige therapie door middel van muziek of dans, er zijn verschillende stijlen en praktijken voor elke discipline. Er zijn evenveel danstherapieën als er dansstijlen zijn.

Het begrip beweging kan ook in uw verschillende activiteiten geïntegreerd worden door te werken met het begrip ruimte: de ruimte waarin uw patiënt beweegt, vooral als hij creatief is.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn met grootschalige werken of muurschilderingen waarbij de patiënt gevraagd wordt door middel van beweging te creëren.

Een typische danstherapiesessie

Zoals eerder gezegd, is danstherapie een discipline op zich. Het is echter belangrijk te begrijpen hoe een sessie werkt. Het kan u inspireren tot het maken van een workshop over beweging.

 1. De sessie, die altijd in groepen plaatsvindt, begint zoals elke kunst1) De sessie, die altijd in groepen plaatsvindt, begint zoals elke kunsttherapiesessie: de deelnemers verwelkomen, nieuwe deelnemers introduceren en integreren.
 2. Dan worden de regels van de workshop beschreven.
 3. De deelnemers maken samen een klein ritueel (bewegingen) dat het begin van elke sessie markeert.
 4. Daarna volgt een warming-up: enkele kleine lichamelijke oefeningen, een bewustwording van het eigen lichaam en hoe het werkt, ledemaat voor ledemaat.
 5. Daarna kunnen specifieke oefeningen gedaan worden, zoals individuele oefeningen of dansen met andere groepsleden om aan ruimtelijk bewustzijn en beweging te werken.
 6. Het belangrijkste deel van de sessie is een moment van geïmproviseerde dans.
 7. Na deze improvisatie eindigt de sessie met een ontspanningsritueel en een gesprek over ieders ervaring van deze tijd van ontspanning.

Fresco’s in beweging maken

Duur:

Ten minste één sessie

Doelstelling:

Lichaam en geest in harmonie brengen. Werk over verschillende sessies in individuele sessies. Samenwerken in een groep.

Materialen:

 • Altijd een groot medium: bedlaken, groot vel papier, muur…
 • Afhankelijk van de modaliteiten: viltstiften, markeerstiften, verf, diverse materialen, schaar, en lijm.

Instructies:

 1. Hier zijn wat ideeën van thema’s die u als leidraad kunt gebruiken voor het maken van fresco’s. Zorg er alleen voor dat iedereen in een groep de nodige ruimte heeft om zich te uiten:
 2. Een fresco van mensen: Het fresco is verdeeld naar gelang het aantal deelnemers. Iedereen maakt een zelfportret of een portret van een ander lid van de groep in zijn eigen omgeving. In een individuele sessie kan men bijvoorbeeld familieleden uitbeelden.
 3. Voorgesneden vormen: Het is ook mogelijk een fresco te maken waarbij elke deelnemer van tevoren vormen uitknipt en ze samenvoegt tot een tafereel.
 4. Een fresco op lange termijn: u kunt een project over verschillende sessies starten, waarbij u een fresco op doek of hout maakt over een door de deelnemers gekozen thema.
 5. Een fresco van collages van snippers papier en tijdschriften.
 6. Een fresco met een voorstelling van een landschap of een stad dat iedereen moet voltooien.
 7. Een volkomen abstract fresco waarin iedereen zich vrij kan uitdrukken.
 8. Een muur van succes: Iedereen knipt woorden en beelden die succes uitdrukken en plaats ze op het fresco.