Psychology therapy at office

Mediamix

Vergeet niet uw media te variëren en te mengen. U kunt muziek en tekenen mengen, beeldhouwen en schilderen, collage en poëzie. Uiteindelijk is de enige grens je verbeelding.

Gevoelens, muziek en schilderen

Duur:

1 sessie

Doelstelling:

Inzicht in de eigen emoties. Vergroot het vermogen om zich artistiek uit te drukken door middel van muziek.

Materialen:

 • Pennen
 • Verscheidene kleine vierkante blaadjes
 • Radio of luidspreker met muziekfragmenten: een rustig fragment, een snel fragment en andere fragmenten naar keuze

Instructies:

 1. Speel eerst heel rustige muziek. Vraag de patiënt om met de stiften op het blad papier de emoties te tekenen die hij voelt. De patiënt moet proberen uit te beelden hoe de muziek hem doet voelen.
 2. Speel dan andere muziekfragmenten. Telkens moet de patiënt een nieuw stuk papier nemen en opnieuw het gevoel tekenen dat op gang gebracht wordt door wat hij hoort.
 3. Bespreek dan elke tekening, de verbanden tussen muziek en herinnering en wat elk gehoor in hem teweegbracht.

Beeldhouwkunst en Beweging

Duur:

1 sessie, in een groep

Doelstellingen:

Laat lichaam en geest op een gecoördineerde manier werken en werk aan de verschillende vectoren van expressie.

Materiaal:

 • Geluid

Instructies:

 1. Begin de sessie met wat lichte en ontspannende lichaamsoefeningen.
 2. Elke deelnemer moet de klei vormen om een persoon in beweging te maken. Ze kan springen, dansen of rennen, maar ze moet wel bewegen.
 3. Na afloop presenteert elke deelnemer zijn/haar beeld aan de anderen.
 4. Daarna moeten alle deelnemers een pose aannemen en de figuur nadoen die ze zojuist gemaakt hebben.
 5. Aan het zelfvertrouwen kan gewerkt worden, afhankelijk van de vraag of de patiënt de zojuist gecreëerde figuur wil imiteren of niet. Als de patiënt een gebaar dat hij zelf gemaakt heeft niet wil imiteren, wijst dit op een probleem, vooral met betrekking tot het zelfvertrouwen. Er moet gewerkt worden aan de relatie tussen de schepper en zijn kunstwerk en aan het beeld dat hij van zichzelf heeft.

Meditatie tijdens het schilderen

Duur:

30 minuten

Doelstelling:

Combineer verschillende media om aan een bepaald onderwerp te werken en je gevoelens daarover uit te drukken.

Materialen:

 • Een gedicht gekozen naar gelang de discussie die u wilt beginnen. We zullen bijvoorbeeld Rimbaud’s gedicht “Als je 17 bent…” nemen om te werken aan herinnering en spijt.
 • Bladeren en pennen

Instructies:

 1. Lees het gedicht hardop voor aan de deelnemers of uw patiënt.
 2. Leg dan de betekenis van het gedicht uit, want de formulering ervan kan soms ingewikkeld zijn.
 3. Vraag de patiënt een tekening te maken die over dit gedicht gaat. In dit geval gaat het over jeugd en het beeld dat de patiënt van zichzelf heeft toen hij jong was. U zult het ook hebben over de jeugd die hij nog in zich heeft: de hoop die hij heeft en de wegen die hij wil gaan.
 4. Deze tekening wordt gebruikt om het thema van het gedicht te bespreken.

Het verhaal dat we samen schrijven

Duur:

1 uur

Doelstelling:

Symboliek en metafoor. Groepscohesie. Werken met de verbeelding en gevoelens onderzoeken.

Materialen:

 • Schoolbord of grote vellen papier.
 • Markeerstift
 • Tekenvellen, potloden, viltstiften

Instructies:

 1. De deelnemers aan de workshop wordt gevraagd samen na te denken over een hoofdthema dat als leidraad voor het verhaal zal dienen.
 2. Dan moet elke deelnemer om de beurt een zin uit dit verhaal opzeggen. Als sommigen van hen vastlopen, kunnen andere deelnemers helpen. Bijvoorbeeld, de eerste deelnemer zegt “Once upon a time in the West”, de tweede deelnemer zegt “een toeristisch gezin op reis door het land”, enzovoort.
 3. Nadat ze het verhaal opgeschreven hebben, moeten de deelnemers twee dingen tekenen: Op het eerste vel papier tekenen ze een deel van dit verhaal, op een tweede vel tekenen ze de gevoelens die ze bij dit verhaal hebben.
 4. Het gesprek kan dan gaan over de verschillende indrukken en voorstellingen die de patiënten uit dit verhaal hebben opgedaan en over de symboliek die in de tekeningen gebruikt wordt om het verhaal dat ze gemaakt hebben uit te drukken.

Een problematische relatie

Duur:

30 minuten

Doelstelling:

Gevoel van controle, emotionele controle.

Materialen:

 • Markeerstift
 • Tekenbladen

Instructies:

 1. Vraag de patiënt een problematische relatie te tekenen, bv een relatie die hij/zij in het verleden gehad heeft of waarin hij/zij zich nu bevindt.
 2. In een groepsworkshop speelt elke deelnemer de situatie in zijn tekening na met de hulp van de andere groepsleden die doen alsof ze hun verwanten zijn.
 3. In dit stille rollenspel moet de deelnemer zich een gesprek voorstellen: Wat zegt de een tegen de ander? Is er een conflict tussen hen? Zo ja, waarom?
 4. De patiënt kan zo zijn problemen op een nieuwe manier zien en weer enige controle over zijn leven krijgen vanuit het perspectief van een filmregisseur.