Mom and little happy girl in music therapy by playing guitar on music room.

Onafhankelijke therapieën

Muziektherapie

Muziektherapie is een therapie op zich en wordt meestal in een groep beoefend. Het bestaat uit een specifiek proces, vaak uitgedrukt door een instrument. De therapeutische eigenschappen van muziek kunnen echter in elke workshop gebruikt worden en kunnen het proces van artistieke creatie versterken.

Het is het medium bij uitstek om te werken aan een positieve verandering in een persoon en in het nastreven van zijn of haar doelen. Muziek wordt ook steeds meer gebruikt bij ziektebeelden als Alzheimer, maar ook om depressie en angst te behandelen. Het schijnt dat de hersenen op muziek reageren door het serotoninegehalte te verhogen – de neurotransmitter die verantwoordelijk is voor een goed humeur.

Hippocrates gebruikte al muziek om zijn geesteszieke patiënten te behandelen. Aristoteles geloofde dat het de kracht had om de emoties te zuiveren. Muziek is altijd gebruikt bij rituelen of om belangrijke momenten te vieren. Niet alleen is het voor de meeste patiënten geschikt om stress en angst te verlichten, maar het heeft ook het vermogen expressie te bevorderen. Of het nu om verbale of artistieke expressie gaat! Aarzel dus niet om het tijdens je sessies te gebruiken.

U kunt denken aan vele oefeningen op muzikaal gebied, zoals het schrijven van de tekst van een liedje. Op deze manier kan men zijn emoties uiten en zich op zijn gevoelens concentreren. In de context van groepstherapie bevordert zo’n workshop de cohesie.

Er liggen twee benaderingen aan de muziektherapie ten grondslag: een passieve benadering, waarbij men luistert, en een actieve benadering, waarbij men creëert. Deze twee facetten van het veld streven verschillende doelen na.

Luister naar het lied en schilder dan het gevoel dat het lied bij hem oproept.

Materialen

 • Diverse instrumenten
 • Radio, luidspreker
 • Synthesizer
 • Metronoom

Groepsvergadering

Duur:

1 sessie

Doelstelling:

Muziek oefenen, de ritmes van de individuele deelnemers op elkaar afstemmen en iedereen de gelegenheid geven zich op zijn eigen manier uit te drukken; werken aan expressie en luisteren.

Materialen:

 • Diverse percussie-instrumenten
 • Metronoom

Instructies:

 1. Introduceer uw sessie door te luisteren naar een ritmisch geluid gebaseerd op percussie-instrumenten. U kunt ook met de deelnemers praten over specifieke muzikale praktijken. Het doel is de deelnemers in een muzikale toestand te brengen.
 2. Laat de deelnemers kennis maken met de verschillende instrumenten die hen ter beschikking staan en informeer hen over de instrumenten waarmee ze misschien niet vertrouwd zijn. Vraag iedereen een instrument te kiezen dat hem of haar aanspreekt.
 3. Speel op de maat van een metronoom. In een zo gemakkelijk mogelijk tempo moet elke deelnemer zijn eigen melodie maken. Help degenen die geen ritme kunnen vinden of de anderen niet kunnen bijhouden.
 4. Geef dan elke deelnemer even de tijd om zijn instrument individueel te bespelen en te experimenteren met ritmes en sequenties.
 5. Tenslotte laat elke deelnemer om de beurt zien welke variatie hij gevonden heeft. Als de groep goed werkt, zullen de andere deelnemers proberen deze variatie te begeleiden.
 6. Op deze manier wordt de samenhang tussen de deelnemers versterkt, ook al is het soms moeilijk om met elkaar af te stemmen. Het doel van deze oefening is het compromis te laten zien dat soms nodig is als u samenkomt, en dat het eens worden over een ritme, net als het eens worden over een idee, ieders inzet vereist.

Schrijf over uw zorgen

Duur:

1 of 2 sessies

Doelstelling:

Het mogelijk maken van de expressie van emoties door muziek en schrijven.

Materialen:

 • Balpen
 • Papier
 • Een instrumentale versie van een lied

Instructies:

 1.  Kies een thema dat het hoofdthema van dit lied zal zijn.
 2. Dit thema heeft te maken met de doelen van uw patiënt: Het kan een persoon zijn voor wie hij dankbaar is of die hij vreest, een gebeurtenis in zijn leven of problemen die hij ondervindt.
 3. Vraag hem enkele woorden op te schrijven die als tekst voor zijn liedje moeten dienen.
 4. Vraag hem een van de instrumentale verzen te kiezen die u gekozen heeft. Idealiter zou het een liedje moeten zijn dat hij kent.
 5. Laat de patiënt schrijven terwijl hij naar de instrumentale versie luistert. Zo nodig kunt u hem hierbij helpen.
 6. Alles hangt nu af van uw patiënt. Hij kan zingen wat hij geschreven heeft of jullie kunnen allebei commentaar geven op de woorden die hij bedacht heeft.

Rap variatie

U kunt deze oefening ook met groepen jongeren doen met behulp van slam of rap. Deze stedelijke culturen zijn geweldig voor zelfexpressie, dus dit schrijvende medium is perfect voor een jong publiek. Vraag de patiënt in dit geval om woorden te kiezen en stel een meer poëtische aanpak voor met rijmpjes en zinnetjes. Laten we niet vergeten dat de essentie van rap vrij schrijven is, waarin de patiënt zich uitdrukt zoals het hem goeddunkt.