Module 1, Sujet 1
En cours

Individueel observatieblad

Individueel observatieblad

Naam:

Voornaam:

Datum:

Zitting:

Therapeutisch doel(en):

Artistiek doel(en):

Zittingsdynamiek

 • Begroeting: hartelijk – enthousiast – verwachtingsvol – evenwaardig – geldig – afkeurend
 • Sfeer: vriendelijk – kalm – hardwerkend – levendig – opgewonden
 • Toegepaste activiteit, techniek, methoden en instructies

Gedrag van patiënten

 • Deelname aan de workshop: ja/nee
 • Houding: weerbarstig – gereserveerd – evenwichtig – gelukkig
 • Verbale communicatie: ja – een beetje – niet coherent – niet verstaanbaar – monoloog – betrekking hebbend op de workshop – niet betrekking hebbend op de workshop – betrekking hebbend op gevoelens – klacht
 • Non-verbale communicatie: helemaal niet – een beetje – veel – in verband met de workshop – niet in verband met de workshop – in verband met gevoelens – klacht
 • Zelfvertrouwen en initiatief: ja/nee
 • Openheid tegenover anderen: ja/nee

Relatie met de therapeut

 • Afwezig
 • Tolereren
 • Wissel
 • Hartelijkheid
 • Luisteren
 • Respect
 • Onverschilligheid
 • Weerstand

Indruk over de patiënt

 • Doel met het oog op de artistieke activiteit?
 • Overeenstemming met het uitgesproken doel?
 • Aangepaste artistieke techniek?

Soort kunstwerk

 • Tevredenheid over het geleverde werk?
 • Zelfevaluatie: trots – tevredenheid – onverschilligheid – devaluatie – geen
 • Uiting van plezier in de uitoefening van de activiteit?

Balans

 • Procedure van de vergadering:
 • Beperkingen en veranderingen die aangebracht moeten worden:
 • Wat kwam er uit deze bijeenkomst:
 • Belangstelling van de patiënt tijdens de activiteit:
 • Het belang van communicatie:

Analyse

 • Tussendoelen:
 • Fout:
 • Voorstellen voor de volgende vergadering: