Module 1, Sujet 1
En cours

WORKSHOP IDEEËN EN TIPS

We kunnen ook groepsworkshops aanbieden op basis van verschillende herinneringen, zoals jeugdherinneringen. Bijvoorbeeld: we kunnen aan kinderliedjes werken om een discussie tussen de deelnemers over verschillende herinneringen mogelijk te maken.

Een andere workshop die interessant kan zijn, vooral in de eerste sessies, is het bekijken en bespreken van grote kunstwerken. Het maakt een eerste communicatie mogelijk en stimuleert de cognitieve vaardigheden van de patiënt die bepaalde elementen moet benoemen en beschrijven. Bij dit soort sessies kunnen ook gesprekken gevoerd worden waarbij een buitenstaander betrokken is: op deze manier voelt de persoon zich niet betutteld en leert hij nieuwe dingen.

Als onderdeel van een workshop in een bejaardentehuis kunnen we ons ook een activiteit voorstellen die echte verbondenheid schept: bijvoorbeeld het schrijven van een lied. Deze activiteit kan over verschillende zittingen gespreid worden en zich op verschillende niveaus afspelen. Het omvat het maken van een lied op basis van een opgenomen me- lodie, het op muziek zetten ervan en tenslotte de vreugde van het zingen.

Natuurlijk kunnen alle workshops die we tijdens deze training zullen zien aangepast worden om met ouderen of mensen met de ziekte van Alzheimer te werken. Activiteiten die uitwisseling en socialisatie mogelijk maken en in groepsverband gedaan worden, verdienen echter de voorkeur.

Het belangrijkste bij het nadenken over workshops voor ouderen is dat je je aanpast aan hun tempo. Je moet een ruimte kunnen bieden die heel open is, niet kinderachtig en ruimte biedt voor creativiteit en autonomie. In plaats van een tempo voor te stellen, bepalen de patiënten hun eigen tempo.

Ze kunnen ook artistieke middelen kiezen die rekening houden met de smaak van de mensen en die bepaalde aangename herinneringen kunnen oproepen. Het idee van kunsttherapie met mensen op gevorderde leeftijd is vooral om hen opnieuw te stimuleren: op zintuiglijk, psychologisch en emotioneel niveau. De manuele activiteit maakt het mogelijk om een zekere handigheid te behouden en met andere mensen van gedachten te wisselen in de context van een groep.