Module 1, Sujet 1
En cours

ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN

Ze stellen ons in staat waar te nemen en zijn verbonden met onze zeven zintuigen: Zicht, gehoor, tast, reuk, smaak, ruimtelijke oriëntatie en zelfbewustzijn. Met andere woorden, de informatie die de zintuiglijke organen verschaffen wordt opgehaald en verwerkt tot een waarneming. De vijf menselijke zintuigen zijn het belangrijkste element dat de perceptie van mensen van de wereld vormt. Om deze reden kan het worden vergeleken met een onbewerkt gegevensbestand dat wordt geformatteerd en omgezet in waardevolle informatie.