Module 1, Sujet 1
En cours

Wat betekent psychologie?

Wat betekent psychologie?

Om het doel van kunstzinnige therapie te begrijpen, is het nodig naar de werking van onze hersenen en psychologie als geheel te kijken.

In het volgende hoofdstuk worden enkele theoretische grondslagen bekeken om deze discipline en de plaats die kunstpraktijken innemen te begrijpen.

Het is niet de bedoeling een complete cursus psychologie te geven, maar wel de basisbegrippen te belichten die essentieel zijn om de voordelen van kunstzinnige therapie te begrijpen.

In deze module leren we het volgende:

  • De beginselen van de psychologie
  • De verbanden tussen filosofie en psychologie
  • De oorsprong en geschiedenis van deze discipline
  • Enkele van de belangrijkste theorieën van de psychologie. Laten we ons eerst herinneren waar het in de psychologie om gaat.

Psychologie is de brede studie van gedrag, zijn heden en verleden. Het is zowel een theoretische als praktische discipline die zich bezighoudt met de geest, inclusief mentale processen.

Psychologie is in de eerste plaats een menswetenschap en biedt als zodanig veel verschillende benaderingen. Elke benadering van de discipline komt overeen met een bepaalde kijk op wat het betekent om mens te zijn en hoe we omgaan met onze omgeving.

Gedrag kan dus ofwel verklaard worden door de innerlijke werking van de menselijke hersenen, ofwel door de invloed van de omgeving. Telkens is het de bedoeling iemands gedragingen en gevoelens te ontcijferen om hem te helpen zichzelf beter te leren kennen en de uitdagingen van het leven de baas te worden. Maar de mens is geen voorwerp, maar een levend wezen. De logica verandert voortdurend met ons begrip van wat het betekent mens te zijn.

De psychologie is in de loop der jaren geëvolueerd, met verschillende takken en benaderingen die zich op verschillende gebieden concentreren. Arbeidspsychologie concentreert zich bijvoorbeeld op het aanpakken van problemen op de werkplek en onderwijspsychologie richt zich onder andere op onderwijsgerelateerde onderwerpen. Ook ontstaan er nieuwe ideeën en concepten zoals mindfulness die een nieuw perspectief bieden.

Met deze interessante nieuwe ideeën, die nauw verwant zijn met kunstzinnige therapie, moet ook rekening gehouden worden.