Module 1, Sujet 1
En cours

Behandeling, therapie en geestelijke gezondheid

Sad woman near the window. Mental health

Behandeling, therapie en geestelijke gezondheid

Kan kunst dus een rol spelen in therapie of zelf een genezingsproces voor de patiënt zijn? De perceptie van wat een geestesziekte is, is in de loop der eeuwen geëvolueerd, net als de gebruikte behandelingsmethoden.

Enige geschiedenis: Behandeling van waanzin

Al in de 5e eeuw v.Chr. beschouwde Pythagoras de hersenen als de zetel van wiskundige en filosofische activiteiten, maar ook van waanzin. Een paar eeuwen later vonden de eerste dissecties van menselijke hersenen plaats, die de basis legden voor de neurologie.

In het jaar 100 werden geesteszieken echter het vaakst in verband gebracht met een of andere vorm van hekserij of demonische bezetenheid. De remedie was daarom het exorcisme en later de Inquisitie.

Het eerste psychiatrische ziekenhuis werd in 1409 in Spanje geopend.

Later werden veel ziekenhuizen gesticht om mensen die niet productief waren in de maatschappij te isoleren. Straitjackets verschenen ongeveer 50 jaar later. Maar met de opmars van psychotrope medicijnen zijn ze bijna verdwenen.

In de jaren 1800 ontdekte Dr. Philippe Pinel dat patiënten onderworpen werden aan een waar schrikbewind. Met het doel ze te genezen wilde hij een dialoog tussen hemzelf en de patiënt tot stand brengen. De term “psychiater” verscheen een jaar later en verving de term “krankzinnigenarts”. Aan het eind van de 19e eeuw bestudeerde Camillo Golgi een zenuwcel en een paar jaar later werden de functies van neurotransmitters ontdekt.

Zoals bekend werkte Sigmund Freud aan zelfreflectie en hielp hij helpt zijn patiënten trauma’s uit het verleden te begrijpen. Hij gebruikte echter een precieze theoretische benadering, gebaseerd op het onbewuste. Andere theorieën leggen de nadruk op het belang van de omgeving en erfelijkheid bij geestesziekten.

Wat is therapie?

De behandeling van geestesziekten in deze tijd ging gepaard met verdere ontdekkingen die tot ernstige maatregelen leidden.

Schizofrenie is een geestesziekte die in 1926 in Zwitserland werd ontdekt. Vroeger werd als behandeling een lobotomie gebruikt, het doorsnijden van een deel van het frontale kwabweefsel. Deze lobotomie leidde echter tot verdere gedragsveranderingen. Een paar jaar later kwamen elektrische schokken in de mode. In die tijd werden ze nog zonder verdoving uitgevoerd.

Het begin van de Tweede Wereldoorlog markeerde een donkere periode in de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg. De nazi’s beschouwden de geesteszieken als gebrekkige individuen en meer dan 70.000 patiënten werden naar concentratiekampen afgevoerd.

Na de oorlog richtte het onderzoek zich op medicinale behandeling.

Lithium verscheen in 1946 en was het eerste beproefde geneesmiddel, later gevolgd door chloorpromazine voor de behandeling van depressie.

Tegenwoordig worden ziektes nog steeds behandeld met medicijnen, maar ook met psychologie en psychiatrie. Psychiaters zijn gespecialiseerd in bepaalde stoornissen en bieden, net als psychologen, consultaties in de vorm van gesprekken, behandeling indien nodig, en zelfs hospitalisatie in gespecialiseerde centra.

Psychotherapie is een specialiteit die probeert de emotionele en relationele stoornissen van de patiënt te behandelen met verschillende technieken, zoals kunstzinnige therapie. Bij ernstige pathologieën vult het de behandeling met medicijnen aan. Het maakt altijd deel uit van een proces van verandering en begrip. Het is een proces waarin de patiënt moet kunnen zeggen wat hij denkt of zich uitdrukt. Hij wordt begeleid om oefeningen te doen en zich op bepaalde emoties en situaties te concentreren.

Psychotherapie begint altijd met een beoordelingsfase, die we in een meer praktische setting zullen bespreken in het tweede deel van deze training.