Module 1, Sujet 1
En cours

Bijlage – Lijst van gevoelens

 

 

Bijlage – Lijst van gevoelens

Vreugde

Verdriet

Angst

Woede

Trots

Euforisch

Ongelukkig

Angstig

Zure

Avontuurlijk

Vrolijk

Bedroefd

Fobisch

Haat

Gelukkig

Eenzaam

Hulpeloos

Wraakzuchtig

Gezellig

Depressief

Voorzichtig

Jaloers

Zorgeloos

Wanhoop

Gespannen

Kwaadaardig

Tevreden

Teleurstelling

Breekbaar / Laf

Minachting

Zeurend

wantrouwend

Onverdraagzaamheid

Geïntimideerd

Ontmoedigd

Sadistisch

Geërgerd

Vijandig

Agressief

Kritisch

Geïrriteerd

Afgunstig

We hebben nu in deze module veel aspecten behandeld die met kleur te maken hebben. U kunt nu beter de voordelen van kleur begrijpen en waarom het fundamenteel is in kunstzinnige therapie. Dit zal ook het geval zijn bij veel van de oefeningen die we later zullen zien – daarom is het nodig dat u het verband tussen kleuren en gevoelens begrijpt.

Probeer een kleuraspect op te nemen in uw patiëntinteracties. Of het nu gaat om het nemen van hun pols of om ze te tekenen, kleur is een belangrijk onderdeel van elke kunstpraktijk. Kunst maken met zwarte viltstiften? Veel minder zo. Dit is zinvol omdat kleur een van de fundamentele onderdelen van een kunstwerk is: het is wat een emotie of een afwijzing oproept. Vanwege de subjectiviteit die ermee gemoeid is, is het de factor die de gemoedstoestand van uw patiënt uitdrukt.