Module 1, Sujet 1
En cours

De eerste wetenschappelijke bevindingen

young male student in a reading room or coworking. I read books on psychology and mental health

De eerste wetenschappelijke bevindingen

Veel onderzoek en ideeën komen voort uit kunst. Sigmund Freud behandelt seksualiteit en onderdrukking in de werken van Leonardo da Vinci. Ook hij ziet kunst als een onbewuste taal en als een uitdrukking van symbolen. De symbolische taal van de kunst kon zo gebruikt worden als onderdeel van de therapie. Carl Jung zelf maakte zogenaamde “cirkeltekeningen”, mandala’s, en benadrukt het nut dat ze op hem hadden.

Kunstzinnige therapie is een beroep dat al zo’n tien jaar bestaat. De geaccrediteerde professional combineert hun vaardigheden en kennis van zowel psychologie als kunst om hun patiënten te behandelen. Tegenwoordig zijn er verschillende graden op graduate niveau, waar studenten zowel kunsttherapie als psychologische training kunnen krijgen.

Er zijn twee soorten kunstzinnige therapie: traditionele kunstzinnige therapie en moderne kunstzinnige therapie. 

Traditionele kunstzinnige therapie

Het is een psychotherapie die kunst gebruikt met alle bestaande media van artistieke creatie. Het doel is dat de patiënt zijn weg terugvindt naar een innerlijke dialoog zowel als naar een dialoog met andere mensen, waarbij zijn creativiteit gestimuleerd wordt. Kunst en het creatieve proces dienen dus als een medium van expressie en zelfrealisatie. De patiënt kan zijn emoties en lijden uiten en loslaten en zo vooruitgang boeken of zijn innerlijke vermogens beter benutten.

Natuurlijk gaat het er niet om een meesterwerk te scheppen of het ontstane werk kwalitatief te beoordelen. Het gaat er veeleer om een beeld te scheppen van uzelf en van de perceptie die we van de wereld hebben, om zo aan verandering te werken.

Moderne kunstzinnige therapie

Deze tweede discipline is betrekkelijk nieuw en bestaat erin de kracht van kunst aan te wenden zonder ze te interpreteren, zoals bij psychotherapie het geval is. Het doel is hier het vermogen van de patiënt om zich uit te drukken en zich te verhouden te verbeteren en te concentreren.

Deze aanpak omvat een therapeutisch protocol met strategieën en beoordelingen die het mogelijk maken de vooruitgang van de patiënt aan te tonen. Moderne kunstzinnige therapie houdt zich aan de ethische regels van de officiële geneeskundige beroepen. Deze methode wordt beoefend in medische instellingen of een ziekenhuis, in werkgroepen en soms zelfs thuis.

Daarom moet de beeldend therapeut zowel zijn artistieke vaardigheden als zijn vaardigheden in therapie combineren om met de patiënt te werken.