Module 1, Sujet 1
En cours

De humanistische benadering psychologie – Een positieve kijk op de mens

Human hand..

De humanistische benadering psychologie – Een positieve kijk op de mens

De benadering van de humanistische psychologie speelt een grote rol in de psychotherapie. Het is de bedoeling dat de patiënt zijn eigen beslissingen neemt – gebaseerd op het concept autonomie.

Humanistische psychologie gaat ervan uit dat we allemaal een creatief vermogen in ons hebben, een natuurlijke dynamiek die ons kan helpen ons potentieel te verwezenlijken.

Sommige van de universele menselijke behoeften worden verondersteld lucht, voedsel, onderdak en slaap te zijn, maar belangrijker zijn emotionele behoeften zoals zingeving, veiligheid of status. En om aan zijn behoeften te voldoen, beschikt de mens over innerlijke vermogens:

  • Mindfulness en rationeel denken
  • Dromen
  • Gevoelens
  • Verbeelding
  • Instinct
  • Leervermogen en geheugen
  • Objectiviteit
  • Observatie
  • Verbinding met anderen
  • Empathie

Deze benadering moedigt daarom elk individu aan zich te verbinden met zijn gevoelens en innerlijk proces en toegang te krijgen tot deze vermogens. Zodra de mens in zijn basisbehoeften heeft voorzien, geborgenheid, liefde en zorg heeft, en zon, water en voedsel, kan hij zijn volledige potentieel ontplooien. De patiënt moet daarom geholpen worden om zijn waarneming van de dingen en zijn communicatie met anderen uit te breiden door middel van technieken voor persoonlijke ontwikkeling.

Hier komt kunsttherapie om de hoek kijken. Zoals we in de vorige module vermeldden, richt deze therapie zich op een humanistisch en positief gezichtspunt, waarmee u altijd rekening moet houden. In een sessie komt dit tot uiting in de mening die u over uw patiënt hebt: Hij is niet iemand die meelijwekkend is, maar iemand die naar u toe komt om zich te ontwikkelen, om zijn blokkades te overwinnen en zijn innerlijke vermogens te mobiliseren.