Module 1, Sujet 1
En cours

De Wijze Van Bediening Van Het Menselijk Brein

De Wijze Van Bediening Van Het Menselijk Brein

Laten we eens kijken naar wat biologisch onderzoek om de functie van de hersenen beter te begrijpen. Het biedt waardevolle inzichten in hoe positieve effecten van kunst op ons lichaam werken. De hersenen zijn een onderwerp dat nog niet volledig wordt begrepen, maar er is veel onderzoek naar gedaan en er zijn veel ideeën naar voren gekomen uit deze onderzoeken. Toch is het mogelijk de basisprincipes van de werking ervan te verklaren.

De hersenen wegen ongeveer 1,3 kg. Het is het meest beschermde orgaan in ons lichaam. Het is bedekt met een membraan dat het hersenvlies genoemd wordt. Het bestaat uit twee hersenhelften, de rechter en de linker hersenhelft, en het cerebellum, dat verantwoordelijk is voor het evenwicht.

Elke hersenhelft bestaat uit:

  • de frontale kwab waarin logisch denken, taalfuncties en de vrijwillige coördinatie van bewegingen worden geregeld
  • de pariëtale kwab, waarin informatie over de positie van lichaamsdelen en de omringende ruimte verwerkt wordt
  • de occipitale kwab, die de integratie van boodschappen mogelijk maakt
  • de temporale kwab, die verantwoordelijk is voor gehoor, geheugen en emoties.

De hersenen bevatten miljarden zenuwcellen, neuronen genoemd.

Deze communiceren met elkaar via elektrische signalen of zenuwimpulsen via terminals die synapsen genoemd worden. De zenuwimpuls plant zich voort langs het axon tot aan het synaptische uiteinde. Hoe hoger de frequentie van de zenuwimpuls, hoe meer chemische stoffen de zenuwcel produceert.

Deze stoffen, die neurotransmitters of neuromodulatoren genoemd worden, zijn voor ons van belang. De neurotransmitters activeren of remmen een andere zenuwcel, zodat de zenuwimpuls zijn weg kan vervolgen. Er zijn prikkelende neurotransmitters, zoals glutamaat, of remmende neurotransmitters, zoals GABA. Sommige zijn goed onderzocht, zoals dopamine, dat belangrijk is voor bewegingscontrole, of serotonine, dat bijdraagt tot ons gevoel van welbehagen.

Ons brein bestaat uit miljoenen onderdelen, afhankelijk van de functie. Onze hersencellen zijn bijna als een computer met verschillende software om aan je behoeften te voldoen. De productie van een gedachte die ons in staat stelt tot interactie en tot het nemen van een beslissing legt een hele weg af van de zintuigen tot de productie van de gedachte.

Zintuiglijke Waarnemingen

Ze stellen ons in staat waar te nemen en zijn verbonden met onze zeven zintuigen: Zicht, gehoor, tast, reuk, smaak, ruimtelijke oriëntatie en zelfbewustzijn. Met andere woorden, de informatie die de zintuiglijke organen verschaffen wordt opgehaald en verwerkt tot een waarneming. De vijf menselijke zintuigen zijn het belangrijkste element dat de perceptie van mensen van de wereld vormt. Om deze reden kan het worden vergeleken met een onbewerkt gegevensbestand dat wordt geformatteerd en omgezet in waardevolle informatie.

Primitieve Gedachten

Hier komen we op het niveau waar begrippen gestructureerd zijn in de vorm van zinnen, een taal die niet verbaal is maar in de vorm van ideeën blijft. Miljoenen primitieve gedachten vormen zich in ons hoofd.

Concepten

Hier worden de componenten samengebracht die in de zintuiglijke informatie zoeken naar zich herhalende gebeurtenissen, verbanden en gewoonten. In de volgende stap wordt deze informatie omgezet in een concept.

Raadpleging

Het gaat hier om de primitieve gedachten die de bron zijn van acties en doelen en een praktisch nut hebben.

Het Bewustzijn

Pas nu bereiken we het eerste “bewuste” niveau van dit proces, de eerdere niveaus zijn onbewuste processen. Het bewustzijn beoordeelt het nut van gedachten ten opzichte van de doelen en de meest bruikbare gedachte wordt bewust. Dit niveau behandelt de emoties en het concept van “zelf”.

De weergave van dit complete proces is erg vereenvoudigd, maar het geeft ons enkele belangrijke aanwijzingen over de werking van de hersenen. Niet alles functioneert in een hiërarchie, maar het is een grote structuur waarvan de onderdelen voortdurend met elkaar verbonden zijn.