Module 1, Sujet 1
En cours

De workshop kunstzinnige therapie, werken in een groep

Senior male craftsman brainstorming ideas with group of young men and women in book arts workshop

De workshop kunstzinnige therapie, werken in een groep

Een kunstzinnige therapie groepsworkshop heeft dus heel andere modaliteiten dan een individuele sessie, waarin de nadruk ligt op de vertrouwensrelatie die tussen therapeut en patiënt wordt opgebouwd Hier gaat het er vooral om dat de groep ruimte heeft voor sociaal contact, zoals in elke andere groepstherapie. Dit is ideaal in gevallen van blokkades in de ontwikkeling van sociale banden. Maar om dit te laten gebeuren moet de groep functioneren.

We werken met zogenaamde kleine groepen, waarvan de grootte overeenkomt met de pathologieën. De groep die u wilt vormen moet in elk geval aan bepaalde criteria voldoen:

De groep moet uit maximaal tien patiënten bestaan, idealiter 5 tot 7 – Ook bij het inrichten van een ruimte voor ontmoetingen moet u elke persoon individuele zorg kunnen bieden en tegelijk elk lid van de groep de gelegenheid geven met de anderen om te gaan. 

Een groep met hetzelfde doel – Als u praktiseert in een specifieke omgeving zoals een psychiatrisch instituut of een bejaardentehuis, ligt het voor de hand dat u te maken heeft met patiënten die door dezelfde pathologie met elkaar verbonden zijn en dus dezelfde doelen hebben. Maar als het gewenste doel persoonlijke ontwikkeling en welzijn is, moet u, vooral door voorbereidende besprekingen, zeker weten dat de gekozen activiteiten in ieders belang zijn. 

Affiniteit tussen de deelnemers – Dit is natuurlijk nooit gemakkelijk en er zullen altijd goede en slechte relaties binnen een groep zijn. Er zullen oppositie. Vorm zo nodig subgroepen. Het is aan u om te bemiddelen als de verhoudingen te ingewikkeld worden.

Deelnemers moeten zich onafhankelijk en gesteund voelen – Hier volgen we hetzelfde principe als bij individuele therapie: betuttel je patiënten niet en doseer uw instructies goed, zodat ze in volledige autonomie kunnen ontwerpen. 

Het creëren van rituelen – We hebben dit punt al behandeld, maar het moet nog eens gememoreerd worden. In een groep is het van cruciaal belang dat de ritualisering van het begin en het einde van een bijeenkomst helpt om de relaties tussen de individuele leden van de groep te versterken.