Module 1, Sujet 1
En cours

Depressie

Depression

Depressie

Laten we het hebben over een pathologie die meestal cognitieve gedragstherapie vereist. Depressie is niet alleen maar een gevoel van droefheid of wanhoop. Het is een ziekte met ernstige symptomen die verscheidene weken of maanden kunnen aanhouden. Er worden drie stadia van depressie beschreven:

  • Milde depressie
  • Matige depressie
  • Ernstige depressie

In alle gevallen beïnvloeden depressieve symptomen het denken, het gedrag en het lichaam van de patiënt. Depressieve patiënten klagen vaak over rugpijn, hoofdpijn of buikpijn. De voornaamste symptomen zijn een algemeen gevoel van droefheid of stressvolle negatieve gedachten die leiden tot een gevoel van waardeloosheid. Andere belangrijke depressieve symptomen zijn een beperkt vermogen om beslissingen te nemen, verlies van motivatie, en ook eetstoornissen en sombere gedachten.

Het kan moeilijk zijn om de oorzaken van depressie precies te bepalen. Ze vormen een complex systeem: de factoren kunnen erfelijk, biologisch, omgevingsgebonden of door de gewoonten van de patiënt veroorzaakt zijn. Veel studies spreken van een genetische factor, maar het is niet duidelijk welk gen depressie veroorzaakt. Op biologisch niveau is echter bekend dat depressie het gevolg is van een tekort aan de neurotransmitter serotonine, die de neuronale communicatie verstoort.

Hormonale onbalans kan een aantal verschillende negatieve bijwerkingen veroorzaken. Dit kan te wijten zijn aan enkele andere factoren, zoals de omgeving en gewoonten van de patiënt: verslaving of niet, of de levensomstandigheden van de patiënt.

Als de depressie verergert, kan dat leiden tot terugvallen, tot het aanhouden van restverschijnselen en zelfs een groter gevoel van eigenwaarde.

Het is een pathologie die ernstige gevolgen kan hebben en niet lichtvaardig moet worden opgevat. Depressie kan ook samengaan met andere stoornissen, zoals verslavend gedrag, angstgevoelens of een verhoogd risico op diabetes. Er zijn verschillende vormen van depressie:

Grote depressieve stoornis – Dit is een depressieve stemming en verlies van belangstelling die langer dan twee weken aanhouden en het aanhouden van minstens 4 depressieve symptomen gedurende deze tijd.

Dysthymische stoornissen – Ze treffen patiënten die al minstens 2 jaar een depressieve stemming rapporteren en andere depressieve symptomen hebben.

Niet-specifieke depressieve stoornis – Het treft patiënten die niet in passen de andere twee categorieën.

Hoe zit het met kunstzinnige therapie? Depressie wordt traditioneel behandeld met cognitief-gedragstherapeutische behandelingen, psychotherapie en in sommige gevallen medicatie. Er was een tijd dat barbaarse methoden zoals elektrische schokken of chirurgie werden gebruikt.

Wat het meest helpt om depressie te overwinnen is het begrijpen van de mechanismen ervan. Kunstzinnige therapie is van groot nut voor patiënten met depressie doordat ze hen in staat stelt zich met hun gevoelens te verbinden, negatieve gedachten te herkennen en die te veranderen.

Ontwerpen betekent een beeld van de tijd scheppen. Het is een beeld dat bewaard moet blijven, een herinnering die men zelf gemaakt heeft.

Kunst, het proces en het succes ervan om bevrediging te bieden, kunnen helpen de symptomen die gepaard gaan met depressie af te weren.

Kunstzinnige therapie is ook nuttig voor bipolaire mensen. Hier is kunst meer een diagnostisch hulpmiddel. De werken van een bipolaire patiënten kunnen de ups en downs weergeven die hij doormaakt.

Sommige studies beweren zelfs dat er een verband bestaat tussen een bipolaire stoornis en de artistieke persoonlijkheid.