Module 1, Sujet 1
En cours

Een Functionerend En Een Disfunctioneel Brein

Een Functionerend En Een Disfunctioneel Brein

Wat zijn de belangrijkste functies van dit gigantische systeem die essentieel zijn voor ons leven? Wat is gestoord bij een geestesziekte?

 

Het Denken

Het is het vermogen om informatie op te nemen en op te roepen.

Het bestaat uit verschillende systemen: kortetermijngeheugen, werkgeheugen en langetermijngeheugen. Er zijn twee soorten geheugen:

Een expliciet (declaratief) geheugen

Het onthoudt precies de informatie die we ervaren hebben. Het is het geheugen dat kennis opneemt en dan doorgeeft. Het omvat het semantisch geheugen (de kennis die we over de wereld hebben via woorden en woordenschat) en het episodisch geheugen (onze herinneringen die bestaan uit tijdsmarkeringen en gewaarwordingen).

Een impliciet (niet-declaratief) geheugen

Het gaat om het leren van het “hoe” of weten hoe we iets met onze kennis en vaardigheden kunnen doen. Het geheugen wordt gevormd met behulp van de hippocampus en de Papez circuits, die bestaan uit grijze stof structuren in het laagste deel van de hersenen. Het laatste is verantwoordelijk voor de expressie van emoties.

Stoornissen in deze hersenorganisatie zijn de oorzaak van neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer. De patiënt die aan deze pathologie lijdt, behoudt alleen zijn oude herinneringen, die door de hippocampus opgeslagen en verdiept worden, maar kan geen nieuwe herinneringen maken.

 

Taalbegrip En Taalonderwijs

Het is het vermogen om met anderen te communiceren, d.w.z. te communiceren met behulp van taal. Dit omvat expressieve activiteiten, zoals spreken, en receptieve activiteiten, zoals luisteren en begrijpen.

Het is een functie die uniek is voor mensen en die hen in staat stelt een gesproken taal te spreken en te lezen.

 

Handelingsbevoegdheid

Dit omvat alle motorische handelingen die we met een doel voor ogen uitvoeren en die overeenkomen met complexe programma’s die door onze hersenen verwerkt worden. Bijvoorbeeld door onze tanden te poetsen of te wandelen.

 

Gnosis

Dit omvat de vermogens om met de vijf zintuigen te herkennen en waar te nemen.

 

Uitvoerende Functies

Deze laatste functies beheren het proces op een bepaalde manier en verwerken de rest van de informatie. Het is een kwestie van ordenen, plannen of abstraheren. Ze maken deel uit van de cognitieve functies die zich later ontwikkelen.

Gebruik deze kleine zelfobservatie oefening voor je tot de kern van de zaak komt en merk hoe je hersenen op volle toeren draaien!