Module 1, Sujet 1
En cours

Een standbeeld – Wat onze voorouders wisten

closeup of woman antique statue face on dark background

Een standbeeld – Wat onze voorouders wisten

Het idee achter een therapeutische kunst kan natuurlijk teruggevoerd worden op een bepaalde voorouderlijke kennis. In 2004 onderzocht een studie van de North Shore Tribal Council in Ontario het verband tussen toegepaste kunst en het genezingsproces. Mensen uit zeven verschillende gebieden en mensen uit een afkickkliniek werden samengebracht. Allemaal hielden ze zich bezig met kunst en handvaardigheid.

Aan het eind van de studie lijkt deze praktijk van toegepaste kunst overeen te komen met alle aspecten die door de geneeskunde ondersteund worden. Het beïnvloedt het fysieke niveau omdat het individu in het huidige moment is en op zijn taak gericht.

Kunstbeoefening beïnvloedt ook het emotionele domein omdat het ons in staat stelt onze gevoelens te uiten en ons te bevrijden van wat ons remt. Het beïnvloedt ook het geestelijke en het verstand door ons organisatievermogen te ontwikkelen en ons vermogen om dingen goed te classificeren.

Voor Shaun McNiff, een bekende exponent van kunsttherapie, is kunst een echt medicijn voor de geest. Het maakt het mogelijk om menselijk lijden om te vormen, zodat het draaglijk wordt. McNiff pleit voor een multimodale visie op kunst omdat, voor hem, de verschillende kunstvormen elkaar aanvullen. Zo kan een kunstenaar bijvoorbeeld zeggen dat hij creatiever is door naar muziek te luisteren. En dat is geen toeval! Ieder mens heeft zijn voorkeuren, of die nu verbaal, visueel, kinesthetisch of tactiel zijn. De combinatie van verschillende kunstvormen verhoogt de individuele effectiviteit om zich beter te kunnen uitdrukken. In de context van kunstzinnige therapie vereist dit natuurlijk dat de therapeut zich de verschillende vormen van kunstzinnige praktijk en hun werkingswijzen eigen maakt.

Nathalie Rogers, een andere deskundige op dit gebied, pleit voor ook deze benadering, die het mogelijk maakt de intuïtie van het individu te integreren in alle vormen ervan te mobiliseren. Het gaat erom vorm te geven aan het gevoel. De interpretatie van het werk is in deze opvatting niet het doel. De uitdrukking staat op de voorgrond. Wat in het werk onderzocht kan worden is het metaforische aspect ervan, het netwerk van symbolen dat er uit voortkomt. Maar het is de schepper van het werk zelf die dan tot deze conclusies moet komen en de boodschappen moet onthullen.

Veel kunstenaars erkennen het vaak verontrustende vermogen van kunst om ons te helpen ons leven te “lezen”. De netwerken van symbolen, kleuren en vormen lijken soms boodschappen over te brengen die niet strikt geïnterpreteerd moeten worden. Maar het analyseren van de eigen netwerken is een stap naar betere zelfkennis. En dit heeft niets te maken met helderziende krachten, maar veeleer met wat we onbewust op het werk projecteren – onze gevoelens, onze emoties, onszelf.

Vanuit het gezichtspunt van de maker is het gemaakte werk er dus niet om een esthetische belangstelling op te wekken. Het is zijn schepping die het verstand, het lichaam en de emoties met elkaar verbindt en binnen dit kader vele vermogens ontwikkelt:

  • Intuïtie
  • Verbeelding
  • Helder denken
  • Logisch denken

Met het vooruitzicht dat therapie kunst als een nieuwe taal gebruikt, is deze kunsttherapeutische benadering een interessante mogelijkheid omdat ze de mogelijke talen vermenigvuldigt door kunst, beweging en schrijven. U bepaalt zelf welke kunstzinnige therapie aanpak het beste bij u past, afhankelijk van je capaciteiten: Een benadering die zich op één enkele methode concentreert of een expressieve kunstzinnige therapie die verschillende kunstzinnige praktijken combineert.

Aan het eind van deze training zullen we een aantal manieren hebben om stellen benaderingen voor die met beide rekening houden. 

Let op elk, maar weet dat deze twee specialisaties verschillend zijn. Als u maar met één artistiek medium werkt, moet u zichzelf specialiseren in en enige kennis hebben van dat medium. Dit is minder het geval als je multimedia-activiteiten doet volgens de te bereiken doelstellingen. Raadpleeg in elk geval de beschrijving van elke kunstzinnige praktijk in de laatste module van deze training.