Module 1, Sujet 1
En cours

Grondbeginselen van de psychologie – Inleiding

Grondbeginselen van de psychologie – Inleiding

Hoewel kunsttherapie geworteld is in zowel wetenschap als kunst, is het een discipline die in de eerste plaats tot doel heeft de creatieve kunsten te gebruiken als een hulpmiddel voor behandeling van geestelijke gezondheidszorg. Het helpt patiënten om met traumatische problemen om te gaan en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om ze te overwinnen.

Het doel van de kunsttherapiesessie is om uw gedachten af te leiden door u te concentreren op het maken van kunst. Omdat het u in staat stelt om te ontspannen en uzelf te uiten, kan dit type therapie worden gebruikt bij dementiepatiënten en mensen die gestrest of angstig zijn.

Kunstzinnige therapie omvat twee hoofdconcepten:

  • Het creatieve proces is een middel tot expressie.
  • Het is een symbolisch communicatiemiddel, kunst is een werk van de geest.

De patiënt hoeft geen kunstenaar te zijn, het gaat er gewoon om zijn artistieke persoonlijkheid naar buiten te brengen om een verandering of een beter kennen van zichzelf te bewerkstelligen. Zoals Krishnamurti zo mooi zegt: De grootste kunst is de kunst van het leven.

Kunst wordt vaak geassocieerd met rusteloosheid en duisternis. We kennen allemaal de figuur van de gekwelde kunstenaar die zijn kijk op de wereld in nieuwe vormen uitdrukt. Zo kon Van Gogh prachtige sterrennachten schilderen. Op dezelfde manier uitte de dichter Charles Baudelaire zijn depressie in zijn verzen. De afbeelding van een musicus wordt vaak geassocieerd met een persoon die zijn malaise uitdrukt. Het is niet de kunst die iemand gek maakt! Eerder lijken deze gekwelde zielen zich op natuurlijke wijze tot creativiteit te hebben gewend om hun pijn te verzachten. Georges Braque zegt ons:

“Kunst stoort: wetenschap verzacht”.

Zelfs in het oude Griekenland had theater een bevrijdende functie.

Kunst is een manier om uw gevoelens te uiten en te laten zien waar u gepassioneerd over bent. Het heeft ook veel positieve effecten op de menselijke geest. Als zodanig is het een belangrijk onderwerp van filosofische reflectie. Er zijn verschillende theorieën. Voor Nietzsche, bijvoorbeeld, maakt kunst het leven mogelijk door een wereld te verfraaien die veel te moeilijk te dragen is.

Er zijn veel verschillende standpunten over dit onderwerp. Andere filosofen zoals Plotinus of Hegel stellen dat kunst een middel is om toegang te krijgen tot kennis. Plotinus zei bijvoorbeeld dat kunst de wereld imiteert en de vorm bezit die de wereld imiteert. Dit betekent dat kunstwerken intuïtieve kennis moeten hebben omdat ze iets nabootsen dat al in deze vorm bestaat. Voor Plotinus is kunst een gevoelige, tastbare werkelijkheid, niet alleen een concept. Het lijkt een brug te zijn tussen de geest en de materie. Het romantische denken ziet het als een menselijke openbaring. Door haar te transformeren onthult kunst de wereld.

Of het nu in het creatieve proces is of in de beschouwing van het resultaat, kunst lijkt de problemen van het individu aan te pakken en hem tegelijk te doen twijfelen aan wat hij over de wereld meent te weten. Kunst kan therapeutische voordelen hebben, en dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het werk van Sigmund Freud. Net als dromen, zoals hij het stelt, kunnen kunstenaars kunst gebruiken om gevoelens op een ander niveau over te brengen.

Schopenhauer, voor wie de wereld een afgrond van zinloos lijden is, zag in de kunst een remedie en een troost. In deze zin lijkt kunst een duidelijk therapeutisch doel te hebben.

Om te begrijpen hoe kunstzinnige therapie werkt en om haar te kunnen beoefenen, is het nodig een kleine excursie te maken in de basisbegrippen en theorieën van de psychologie. De opleiding is onderverdeeld in verschillende modules, die in drie hoofddelen verdeeld zijn. Eerst behandelen we de belangrijkste principes van kunstzinnige therapie voor we ons op het praktische aspect richten.

De nadruk ligt op de interpretatie van een zitting en de principes die nodig zijn voor de interpretatie van een werk. We belichten dan de verschillende kunstzinnige media en hun toepassing. Elke module gaat vergezeld van oefeningen die u op uzelf of uw patiënten kunt toepassen.