Module 1, Sujet 1
En cours

Individuele therapie om aan uzelf te werken

Child painting fabric toy. Art therapy, Expressive Therapy for children

Individuele therapie om aan uzelf te werken

Help het individu

Individuele therapie is het proces van werken met één persoon en het aanpakken van de problemen waarmee ze in hun leven worden geconfronteerd. Het gaat er vooral om dingen voor hen om te draaien door hen te helpen zich te ontwikkelen en om te gaan met wat er op dit moment in hun leven gebeurt. Het is ideaal voor veel groepen mensen, vooral voor kinderen die niet aan groepstherapie kunnen deelnemen: Hier is het opbouwen van een veilige relatie essentieel.

Individuele therapie is voor patiënten die alle aandacht op zichzelf willen richten. Groepstherapie geeft patiënten een perspectief van buitenaf en kan ook een goede manier zijn om steun van anderen in vergelijkbare situaties op te bouwen. Dit geldt nog meer in kunsttherapie, want sommige mensen hebben een intieme plek nodig om zich creatief te ontwikkelen en uit te drukken in hun werk. Het is een activiteit die niet tot hun gewoonten behoort en die angsten of bezorgdheid kan oproepen.

De patiënt komt naar u toe om woorden te vinden voor zijn problemen. Het moet een prettige ervaring zijn, ongeacht het probleem.

Het individu is niet alleen

Er moet echter worden opgemerkt dat zelfs in een één-op-één sessie van kunsttherapie het individu niet alleen wordt gelaten om alleen te werken en zijn problemen op te lossen. Ze krijgen in plaats daarvan ondersteuning van een kunsttherapeut, die hen helpt om te gaan met problemen en symptomen. Hij is niet alleen een subject; hij is een subject te midden van meervoudige interacties waarbinnen de symptomen hun volle betekenis krijgen. 

Afhankelijk van de pathologie kan het interessant zijn om de gezinsomgeving of familieleden erbij te betrekken. Belangrijker is dat je inzicht krijgt in de omgeving waarin de patiënt zich ontwikkelt en in de interacties die in zijn leven plaatsvinden (dit zal het doel zijn van sommige activiteiten).

Uw patiënt is een individu dat zijn omgeving kan verdragen. Hij heeft de vaardigheden om zijn problemen het hoofd te bieden. Interactie is het basisprincipe van een sessie. De omgeving waarin de sessies plaatsvinden is van cruciaal belang: ze moet kalmerend en veilig zijn en plezierig – vergeet niet dat kunst een spel is.

Een vertrouwensrelatie opbouwen

Het belangrijkste punt is de relatie die u met uw patiënt opbouwt. Het staat in het middelpunt van uw sessies en kan tot mislukking leiden als het niet op wederzijds respect gebaseerd is. Hetzelfde geldt voor groepstherapie, maar hier is de relatie belangrijker.

Er is geen ideale duur voor een één-op-één sessie, hoewel die minstens een uur zou moeten duren. Bedenk wel dat u wat tijd moet nemen voor een gesprek voor u een activiteit uitvoert. Het werk kan zich echter over verschillende sessies uitstrekken, voordat overgegaan wordt tot een dialoog over het verrichte werk.