Module 1, Sujet 1
En cours

Kanker

upset senior woman with cancer sitting on bed in hospital

Kanker

Bijna 10 miljoen mensen wereldwijd hebben kanker, die in vele vormen voorkomt. Wat is kanker, en wat belangrijker is, wat zijn de psychologische effecten ervan? De term “kanker” verwijst naar een groep ziekten die te maken hebben met de ongecontroleerde proliferatie van abnormale cellen. Als deze kankercellen zich ophopen en niet worden opgeruimd, kan de ziekte dodelijk zijn.

Kanker begint wanneer microscopische beschadiging van de cel optreedt en niet hersteld wordt. Dit proces leidt tot de ontwikkeling van een tumor. Sommige cellen wisselen weefsel uit, de kanker verspreidt zich dan en tast andere organen aan. Dit veroorzaakt secundaire kanker, die ook wel metastase genoemd wordt. De voornaamste pathologie hangt af van het oorspronkelijk aangetaste orgaan. Elke soort kanker vereist een passende behandeling. Ook de uithardingstijden zijn niet identiek. Er zijn twee oorzaken van kanker:

  • Externe factoren – Meestal gaat het om de levensstijl of de omgeving, zoals de werkomgeving, en ook om het effect van stoffen van buitenaf.
  • Interne factoren – Dit zijn stoornissen van het immuunsysteem, maar ook mutaties en genetische aanleg.

Deze verschillende factoren kunnen in combinatie met elkaar reageren. Het duurt vaak lang voor kanker zich ontwikkelt: Soms verschijnt het pas na een decennium van herhaalde blootstelling aan een kankerverwekkende stof. We zijn ons bewust van de psychologische impact die kanker op een patiënt kan hebben als hij plotseling dit onverwachte nieuws krijgt. Afhankelijk van het stadium van de kanker kan hij wel of niet behandeld worden. Vaak wordt het hele gezin bij het proces betrokken, want de behandelingen zijn vaak erg stressvol:

  • Chemotherapie
  • Radiotherapie
  • Hormoontherapie
  • Immunotherapie
  • Gerichte therapie

Naast deze verschillende behandelingen is psychologische ondersteuning nodig. Leven met kanker vereist, net als bij elke andere vorm van ernstige pathologie, betrokkenheid bij het genezingsproces en een verandering van gewoonten. Nieuws over kanker kan vaak schokkend zijn. Traumatische gebeurtenissen vereisen vaak dat een persoon nadenkt over verschillende mogelijkheden en behandelingen. Beslissen over het type behandeling voor iemands kanker is een moeilijke beslissing.

Een mens moet op verschillende niveaus kunnen veranderen: bijvoorbeeld op het werk, als u uw baan kunt behouden. Op dezelfde manier zal ook de rol van de patiënt binnen het gezin veranderen. Dit alles leidt tot een zekere achteruitgang van het gevoel van eigenwaarde, om nog maar te zwijgen van de gevolgen van chemotherapie of chirurgie, die de relatie die je met je lichaam hebt totaal kunnen veranderen.

Het is ook een pathologie die met stress samenhangt. De wachttijden na een analyse kunnen lang zijn, evenals de aanwijzingen voor genezing, ondanks de moeizame behandeling. In die zin heeft een kankerpatiënt veel psychologische steun nodig, of die nu van de familie komt of van hulp van buitenaf. Het nieuws van de kanker kan ook leiden tot een posttraumatische stressstoornis.

Hoe zit het met kunstzinnige therapie? Hier kan groepstherapie, binnen het gezin of met andere patiënten overwogen worden. Vooral in een gezin waar de rollen veranderd kunnen zijn: Niet alleen de patiënt, maar zijn of haar hele familie kan gedesoriënteerd raken, terwijl ze als steun beschikbaar moeten zijn. Kunstzinnige therapie helpt vooral bij het verwerken van deze gevoelens, zowel voor de patiënt als voor zijn of haar familieleden. Het moet altijd gezien worden als een aanvulling op de klassieke behandelingen, als een communicatiemiddel dat de patiënt in staat stelt zijn gevoelens te uiten en ze te delen.

Van kunst is ook aangetoond dat het een rol speelt bij het verminderen van stress. Sommige patiënten hebben een grote angst voor kanker omdat ze niet begrijpen wat er met hen gebeurt. Ze kunnen gemakkelijk het slachtoffer worden van eenzaamheid en depressie. Daarom moet er in de sessie op gelet worden een kalmerende creatieve omgeving te scheppen en zowel meelevend als ondersteunend te zijn.

Kunstzinnige therapie helpt ook zelfvertrouwen op te bouwen en het vermogen om te genezen.