Module 1, Sujet 1
En cours

Na de sessie – opstellen van evaluatieformulieren

Graded test form

Na de sessie – opstellen van evaluatieformulieren

Na elke sessie kan het nuttig zijn om de verwezenlijking van de verschillende doelstellingen en hun sterke en zwakke punten onmiddellijk te evalueren. De volgende twee modellen kunnen aan verschillende situaties aangepast worden.

De tevredenheidsvragenlijst heeft betrekking op groepstherapie.

Deelnemers evalueren de workshop aan het eind van een sessie.

Het individuele blad is voor u: het stelt u in staat uw patiënt te observeren en aantekeningen te maken tijdens de sessie. Het moet echter niet daartoe beperkt blijven, maar een meer doeltreffende follow-up mogelijk maken.