Module 1, Sujet 1
En cours

Praktische oefening – Het familieportret

Caucasian teenager girl draws a family of little men with chalk on the asphalt

Praktische oefening – Het familieportret

  1. Vraag uw patiënt een tekening van zijn familie te maken. De tekening moet spontaan en ongedwongen zijn. Geef hem of haar geen instructies en geef geen commentaar op de resulterende foto. Het doel is zich uit te drukken.
  2. Geef de patiënt de tijd om de tekening af te maken.
    Dit kan meerdere sessies in beslag nemen.
  3. Vraag uw patiënt, na het maken van het kunstwerk, u voor te stellen aan de familieleden op de tekening.
  4. Stel eenvoudige vragen, zodat de patiënt ook de betekenis van zijn werk begrijpt: Wie zit er in de tekening? De patiënt? Zo niet, waarom?
  5. Wie staat naast wie? Ook dit is belangrijk. De plaatsing kan logisch zijn, maar ook conflicten binnen de familie aan het licht brengen.
  6. Stel tenslotte meer specifieke vragen over elk lid.
    Waarom krijgt de ene persoon meer aandacht dan de andere?